STYRO BOWLS
Mami Bowl 1
Mami Bowl 3
Noodle Bowl
Rice Soup Bowl
 
Small Bowl
Noodle Bowl Cover
Mami Bowl Cover
 

 

PLASTIC BOWLS

Micro Round 14oz
Micro Bowl 250ml
Micro Bowl 350ml
Micro Bowl 600ml
 
Micro Bowl 700ml
Micro Round 10oz
Micro Round 16oz
Noodle Bowl Lid

Micro Bowl 700ml

Micro Bowl 700ml